Skip to content

WoW Classic: WOTLK Dịch vụ tăng cường

🐺 Home – WoW: Wrath of the Lich King

Xin chào và chào mừng! Chúng tôi đã chuẩn bị một bài viết tăng cường quan trọng nêu bật addon Wrath of the Lich King của WoW Classic. Giống như chúng ta đã làm trước đây, chúng ta sẽ xem xét những gì tiện ích bổ sung này cung cấp, thảo luận về điểm mạnh và điểm yếu của nó và thảo luận chi tiết về một số khía cạnh. Hãy cũng xem xét liệu nó có thể cứu trò chơi khỏi xu hướng giảm hiện tại của nó hay không.

Như nhiều người trong số các bạn có thể đã biết, chúng ta đang nói về bản mở rộng cuối cùng với truyền thuyết mạnh mẽ được xác định trước từ các trò chơi Warcraft đã được chuyển thành MMORPG nơi người chơi có thể hồi tưởng lại những cảnh mà họ đã trải qua trước đây. Tuy nhiên, lần này, với cốt truyện thậm chí còn nhiều hơn, đồ họa tốt hơn và lối chơi tốt hơn. Rất nhiều người chơi cũng nghĩ rằng trò chơi đã ở đỉnh cao vì nhiều lý do. Đầu tiên, số lượng thuê bao ở mức cao nhất, có nghĩa là đây là sự mở rộng phổ biến nhất.

Ngay bên dưới thông báo này, bạn sẽ thấy các ưu đãi WOTLK Classic Boost giá tốt nhất của chúng tôi. Vui lòng duyệt qua chúng, sử dụng tùy chọn phần (bên phải) và lọc theo tùy chọn danh mục (bên trái)
ImageSKUSummaryLinkTagshf:categories
Mimiron's Head Mount
⏳ Start: 30 min.

Your class and specialization are guaranteed to receive a minimum of five items during a full 25-player mode run. Additionally, if you choose the “All Bosses” option, at least one item with a 252 ilvl is guaranteed.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Emblem of Conquest
⏳ Start: 30 min.

Chosen quantity of Emblems of Conquest acquired;

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-raids
Specific PvE BiS Gear
⏳ Start: 30 min.

Finally,the Ulduar raid will be finished.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-gearing wotlk-raid-gear wotlk-raids
Algalon the Observer kill
⏳ Start: 30 min.

First of all, Algalon the Observer will be conquered;

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-raids
Ulduar All Inclusive
⏳ Start: 30 min.

In addition, Free Loot Priority will be received by you in both modes. That means that you will be able to acquire all items according to your class and specialization.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-raids
PvP Gear

5

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king
What a Long, Strange Trip It's Been Boost
⏳ Start: 30 min.
Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
Hateful Gladiator Set
⏳ Start: 30 min.

Obtain nice parts of armor with this excellent service.

Go to the page00. Featuredwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-pvp wotlk-pvp-gear
Ulduar Hard Mode
⏳ Start: 30 min.

Get an entire completion of the Ulduar run.

Go to the page01. A offerswow-wrath-of-the-lich-king wotlk-raids
Ulduar
⏳ Start: 30 min.

Get nice prioritized loot options to collect as many useful items as possible.

Go to the page00. Featuredwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-raids
Ulduar Ready Raider Bundle
⏳ Start: 30 min.

Get an entirely prepared character for any possible endgame content.

Go to the page00. Featuredwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-raids wotlk-pvp-gear wotlk-pvp
Winterspring Frostsaber
⏳ Start: 30 min.
Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Swift Zulian Tiger
⏳ Start: 30 min.
Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Swift Razzashi Raptor
⏳ Start: 30 min.
Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Rivendare's Deathcharger
⏳ Start: 30 min.
Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Netherwing Drake Mounts
⏳ Start: 30 min.

Get 6 Neither Drakes right now!

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Naxxramas Bundle
⏳ Start: 30 min.

This is a great way to qucikly extract all of the rewards from the Naxxramas raid run.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-raids
Headless Horseman's Mount
⏳ Start: 30 min.
Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-dungeons
Gladiator Character
⏳ Start: 30 min.
Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-accounts-for-sale
Emblem of Valor
⏳ Start: 30 min.

Get a nice emblem of valor for your character.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-raids
Arena Points Cap
⏳ Start: 30 min.

This is a great way to reach the cap amount of arena points.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-pvp
Arena Points
⏳ Start: 30 min.

Get as many points as you’d like to have here.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-pvp
All Dungeons Bundle
⏳ Start: 30 min.
Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-dungeons
1-80 With 15% Sale
⏳ Start: 30 min.

Reach 1-80 as soon as possible. Express start. 24 Hours farm available.

Go to the page00. Featuredwotlk-leveling wow-wrath-of-the-lich-king
Leveling Plus 1 Profession Package
⏳ Start: 30 min.

Achieve the desired level of the professions now without putting effort into it.

Go to the page04. Savewow-wrath-of-the-lich-king wotlk-power-leveling
Leveling Plus 2 Professions Package
⏳ Start: 30 min.

Level up professions now! Excellent service, low prices, and fast completion time.

Go to the page04. Savewow-wrath-of-the-lich-king wotlk-power-leveling
Leveling Plus PvP Gearing
⏳ Start: 30 min.

An excellent option to get the PvP gear and character level boost.

Go to the page04. Savewow-wrath-of-the-lich-king wotlk-power-leveling
Leveling Plus PvE Gearing
⏳ Start: 30 min.

Amazing opportunity to obtain some of the high-level PvE gear and quickly gain the character level.

Go to the page04. Savewow-wrath-of-the-lich-king wotlk-power-leveling
Hourly Driving
⏳ Start: 30 min.

Order a boost by hours for any WotLK acitivty.

Go to the page00. Featuredwotlk-leveling wow-wrath-of-the-lich-king wotlk-power-leveling
70-80 Leveling
⏳ Start: 30 min.

Reach 70-80 as soon as possible. Express start. 24 Hours farm available.

Go to the page00. Featuredwotlk-leveling wow-wrath-of-the-lich-king wotlk-power-leveling
Selfplay Dungeon Leveling
⏳ Start: 30 min.

Fantastic option to level up dungeons. Quick support, a vast amount of rewards, and more.

Go to the page02. BlackFridaywotlk-leveling wow-wrath-of-the-lich-king wotlk-professions
Multi Character Bundle
⏳ Start: 30 min.

Five characters with the highest level on them. A lot of rewards are guaranteed.

Go to the page00. Featuredwotlk-leveling wow-wrath-of-the-lich-king wotlk-professions
Fresh Death Knight
⏳ Start: 30 min.

Super fast and quality Death Knight character with the cap level. Tons of quests completed.

Go to the pagewow-wrath-of-the-lich-king wotlk-accounts-for-sale
All Raids Bundle
⏳ Start: 30 min.

Fast three raids completion. Mount obtained as well as tons of unique and high-level rewards.

Go to the page01. A offerswow-wrath-of-the-lich-king wotlk-raids
Val'anyr
⏳ Start: 30 min.

Many bosses are destroyed and finally, a legendary weapon will be obtained.

Go to the page01. A offerswow-wrath-of-the-lich-king wotlk-legendary-items wotlk-gearing
The Astral Walker Title
⏳ Start: 30 min.

Ulduar raid completion to get you the achievement and challenging title. Twenty-five-player runs perfectly completed. The vast amount of rewards obtained.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
The Ashen Verdict
⏳ Start: 30 min.

High-level rings were unlocked with the level of 277; new patterns will be obtained and the desired reputation was achieved in no time.

Go to the pagewow-wrath-of-the-lich-king wotlk-reputations
The Argent Defender Title
⏳ Start: 30 min.

All of the bosses will be destroyed during the raid run. Title and unique achievement will be unlocked. Tons of rewards are waiting.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
Starcaller Title
⏳ Start: 30 min.

Achievement and title from the Starcaller bundle are accessible easy here. Strongest Algalon the Observer boss will be defeated. Get rewards now.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
Savage Gladiator Set
⏳ Start: 30 min.

Collect the five pieces of the Savage Gladiator set and be as strong as possible in PvP battles fast.

Go to the page01. A offerswow-wrath-of-the-lich-king wotlk-gearing wotlk-pvp
Ready Raider Bundle
⏳ Start: 30 min.

High-level gear is obtainable and guaranteed as well as the cap level of the character reached. Exalted reputation will be gained.

Go to the pagedefaultwotlk-leveling wow-wrath-of-the-lich-king
PvP BiS Gear
⏳ Start: 30 min.

Receive vital sets of gear for PvP up to the 213 level. Get the completion of tons of PvP-related activities and wins.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-gearing wotlk-pvp wotlk-pvp-gear
Professions Kits (get all materials by mail)
⏳ Start: 30 min.

Kit of resources extremely easily obtained to gain the level of your profession.

Go to the page03. HOTwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-professions
Of The Ashen Verdict
⏳ Start: 30 min.

A great option to obtain the Ashen Verdict title. As well with it get the achievement too. Gain progress for the faction.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
Fresh Character Bundle
⏳ Start: 30 min.

Play on the brand new character now with the dozens of questlines completed. Unlocked dungeons included access to the entire WotLK dungeon content.

Go to the pagedefaultwotlk-leveling wow-wrath-of-the-lich-king
Emblem Of Heroism
⏳ Start: 30 min.

Aquire desired amount of Emblem of Heroism currency, done with the dungeon, and achieve rewards.

Go to the pagewow-wrath-of-the-lich-king wotlk-dungeons
PvE BiS Gear
⏳ Start: 30 min.

Professionals will deliver high-level gear to you and challenge completion, dungeons, and raid runs.

Go to the page01. A offerswow-wrath-of-the-lich-king wotlk-gearing wotlk-raid-gear wotlk-pvp
Guides from Pro. Players

Check the fresh guides from professional players. Start to improve now!

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king di-guides-list wotlk-guides diablo-immortal
Ready Raider Account
⏳ Start: 30 min.

Get desired class with the cap level. Unlock tons of dungeons, gain faction reputations.

Go to the page06. This Patch offerswow-wrath-of-the-lich-king wotlk-accounts-for-sale
Fresh Character
⏳ Start: 30 min.

Get the brand new character with the cap level of 80! Tons of quests completed. All dungeons unlocked.

Go to the page06. This Patch offerswow-wrath-of-the-lich-king wotlk-accounts-for-sale
The Light of Dawn Title
⏳ Start: 30 min.

Required pieces of T10 gear can be collected, twenty-five players raid run done, and insane achievement to your collection right next to the title.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
Bane of The Fallen King
⏳ Start: 30 min.

Great completion of ten-players raid run on a heroic difficulty to max your chances of getting the T10 gear as well as primary title and unique achievement.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
Crusader Title
⏳ Start: 30 min.

Opportunity to purchase even more event rewards by getting the Many of Champions. Cap level of faction reputation and cool title with the achievement.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
Herald of The Titans
⏳ Start: 30 min.

Excellent title achieved as well as an achievement that is related to it. An entire Ulduar raid runs perfectly completed with nice rewards from the Observer.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
The Kingslayer Title
⏳ Start: 30 min.

Chances to get the strongest T10 gear for your character, acquire both achievement & title, and even more XPs and loot during the completion of the order.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
The Argent Champion Title
⏳ Start: 30 min.

Insanely high level of reputation for the chosen faction. Unlocked tabard to buy, Argent Champion title and achievement are guaranteed to collect.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
Ambassador Title
⏳ Start: 30 min.

Reach the cap level of the reputation with five major racial factions. Progress gained for the top title – Crusader. With it, you will get desired achievement & title.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
Arena Master Title
⏳ Start: 30 min.

Collect tons of rewards besides the primary title. Such as high-level items, PTS for PvP Arena, and achievement.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
Battlemaster Title
⏳ Start: 30 min.

Insane 56 achievements are guaranteed to be obtained by you as well as the primary title.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
Challenger Title
⏳ Start: 30 min.

Challenge yourself to the max level by collecting admirable achievements, points from PvP Arena, and legendary titles.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
WotLK Conqueror Title
⏳ Start: 30 min.

Chances to get high-level gear, an option to unlock the meta-achievement, and the title directly related to that achievement.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
Duelist Title
⏳ Start: 30 min.

Insane Duelist collectible bundle by getting the achievement, PTS for the Arena PvP, and title.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
WotLK Gladiator Title
⏳ Start: 30 min.

Be a real Gladiator and quickly collect titles and achievements without putting any effort into it. Dozens of Arena PTS to get more rewards.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
Justicar Title
⏳ Start: 30 min.

Justicar title and insane meta-achievement quickly delivered. Exalted reputation gained for the desired factions. Tons of honor and conquest points are guaranteed.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
The Loremaster Title
⏳ Start: 30 min.

Be an actual loremaster by adding the achievement and title to your collection. Great items, as well as 3000 missions, will be completed fast.

Go to the page06. This Patch offerswow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
Conqueror of Ulduar Title
⏳ Start: 30 min.

Twenty-five players raid run insanely fast completion to get the high-level gear, title, and achievement with 24/7 support.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
Champion of Ulduar Title
⏳ Start: 30 min.

Chances to quickly obtain the T8 gear, successful raid run completion to deliver the title & achievement.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
Bloodsail Admiral
⏳ Start: 30 min.

Insane unique and good-looking headset obtained, achievement and title achieved ASAP as well as additional achievements.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
Guardian of Cenarius
⏳ Start: 30 min.

Unlock the entry for the special tabard, allowance to buy the Cenarion War Hippogryph. Quick unlock of the achievement and title.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
The Seeker Title
⏳ Start: 30 min.

Thousands of tasks will be done for you to get the achievement that is related to the primary title.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
The Exalted Title
⏳ Start: 30 min.

A great exalted title with a profitable interception will be delivered. Tons of new profession patterns, achievement with a 40 level of exalted reputation.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
The Diplomat Title
⏳ Start: 30 min.

Insanely quick and easy process of getting the desired title with the related achievement. Great 24/7 support.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
of the Nightfall Title
⏳ Start: 30 min.

Ten-players raid runs are completed to get you the title and the achievement fast. Additional option to get the Black Dragon mount.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
Champion of The Frozen
⏳ Start: 30 min.

Getting the title fast with excellent delivery quality. Chances to obtain the T7 gear and defeated three raid bosses.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
The Immortal Title
⏳ Start: 30 min.

Insane completion of the Naxxrammas twenty-five players raid run. Get the unique Immortal achievement & title and chances to get T7 gear.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-titles
Avast Ye, Admiral
⏳ Start: 30 min.

A beautiful, unique styled pirate hat, achievement, and title you will get.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
The Conqueror
⏳ Start: 30 min.

Achievement, conquest and honor points and even more loot obtained!

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
Merrymaker
⏳ Start: 30 min.

Styled Christmas achievement & title you will obtain right after ordering this service.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
Brewmaster
⏳ Start: 30 min.

Fast & guaranteed achievement and title obtained.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
For The Children
⏳ Start: 30 min.

Unique achievements and two options for titles obtained!

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
Fool For Love Achievement
⏳ Start: 30 min.

Obtain desired achievement, title, and two additional achievements progress.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
The Flame Keeper
⏳ Start: 30 min.

Get two achievements progress, primary achievement and title obtained.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
Hallowed Be Thy Name
⏳ Start: 30 min.

Great styled Hallowed achievement and title, chances to get the rare mount and progress for achievements.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
Noble Gardener
⏳ Start: 30 min.

Be rewarded with a unique title & achievement as well as other achievements progress.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
To Honor One's Elders
⏳ Start: 30 min.

You will obtain admirable achievements as well as related achievements and progress gained.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
Strange Trip Its Been
⏳ Start: 30 min.

Legendary violet proto-drake mount, unique achievement and vast amount of loot obtained.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
The Loremaster
⏳ Start: 30 min.

Get the achievement, rare color tabard, and thousands of quests completion.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
Get To The Choppa
⏳ Start: 30 min.

Obtain unique achievement and insane mount quick guaranteed!

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
World Explorer
⏳ Start: 30 min.

Tons of items, get the achievement! We will get you through many new locations.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
The Twilight Zone
⏳ Start: 30 min.

Chance to get the Reins of the Black Drake, guaranteed achievement and title.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
The Arena Master
⏳ Start: 30 min.

Up to 300 victory PvP matches, rank gained for 2v2 3v3 5v5 Arena PvP, and desired meta-achievement obtained.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
Gladiator Achievement
⏳ Start: 30 min.

Unique Gladiator title, achievement and a chance to get the mount.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
Duelist Achievement
⏳ Start: 30 min.

Get the Duelist achievement, PvP rank and tons of items.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
Glory of The Raider
⏳ Start: 30 min.

This great achievement will be delivered to you as well as seventeen additional achievements.

Go to the pagewow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
Insane In The Membrane
⏳ Start: 30 min.

Gain level in a seven factions level and quickly get the achievement.

Go to the page06. This Patch offerswow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
Threes Company: 2200
⏳ Start: 30 min.

Fast boosting in 3v3 PvP Arena and excellent obtaining of a Threes Company achievement.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
Just The Two of Us: 2200
⏳ Start: 30 min.

Obtain desired achievement and be boosted with a 2v2 Arena rating.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
High Five: 2200
⏳ Start: 30 min.

Get nice achievement as well as gain your rating in a 5v5 PvP Arena.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
The Undying
⏳ Start: 30 min.

Ten times completion of Naxxramas raid run and obtaining desired Undying achievement.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
The Immortal Achievement
⏳ Start: 30 min.

Destroy fifteen bosses easily as well as obtain the desired achievement.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
The Justicar
⏳ Start: 30 min.

Obtain this unique achievement and a lot of exalted reputation XPs.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
Battlemaster Achievement
⏳ Start: 30 min.

Get Battlemaster bundle achievements quick, as well as titles & more.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
Hot Streak
⏳ Start: 30 min.

Obtain Hot Streak achievement fast with an excellent delivery quality.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
Hotter Streak
⏳ Start: 30 min.

Get Hotter Streak achievement and boost your progress for the Arena Master achievement.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
Last Man Standing
⏳ Start: 30 min.

Obtain desired Last Man Standing achievement & tons of Arena PvP points

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-achievements
Armored Blue Gryphon
⏳ Start: 30 min.

Easily obtain this unique mount without any effort.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Armored Blue Wind Mammoth
⏳ Start: 30 min.

Get this pleasant mount to your collection fast with our excellent service.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Wooly Mammoth
⏳ Start: 30 min.

Not only you will get this nice mount but all of the related achievements.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Travelers Tundra Mammoth
⏳ Start: 30 min.

This mount can be quickly obtainable by you now.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Magnificent Flying Carpet
⏳ Start: 30 min.

We will get you this awesome unique mount and your tailor skill will be leveled up to 425.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Flying Carpet
⏳ Start: 30 min.

Tons of XP obtained as well as a great mount now.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Mekgineers Chopper
⏳ Start: 30 min.

Extremely fast delivery for this bike-mount. We will gain your Engineering skill to the level of 450, exalted reputation, and more.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Mecnano-Hog Mount
⏳ Start: 30 min.

Acquire the desired mount without putting any effort into it, get the engineering skill leveled, and have tons of reputations for factions.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Ice Mammoth Mount
⏳ Start: 30 min.

Get the mount and achievement fast. Not only that but tons of other loot during the raid completion.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Grand Ice Mammoth Mount
⏳ Start: 30 min.

Obtain desired mount to your collection with related achievement and a vast amount of experience.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Black War Mammoth Mount
⏳ Start: 30 min.

Insane service for getting this adorable mount and achievement fast.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Red Drake Mount
⏳ Start: 30 min.

Red Drake dragon mount obtained, exalted reputation for Wymrest Accord faction, achievement, and more!

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Bronze Drake Mount
⏳ Start: 30 min.

Challenging heroic achievement obtained good looking mount and dungeons completion, bosses.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Blue Drake Mount
⏳ Start: 30 min.

A difficult raid completion will get you the Blue Drake mount, achievement, and tons of different loot.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Azure Drake Mount
⏳ Start: 30 min.

The deadly boss will be humiliated and we will get you nice achievement and mount.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Albino Drake Mount
⏳ Start: 30 min.

The white albino mount will be delivered to you and a related achievement.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
White Polar Bear Mount
⏳ Start: 30 min.

We will gain the entry for the Sons of Hodir reputation faction, get the mount to your collection, and much other loot.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Violet Proto-Drake Mount
⏳ Start: 30 min.

The accomplishment of the challenging meta-achievement, getting you the mount and events completion fast.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Time-Lost Proto-Drake Mount
⏳ Start: 30 min.

World boss will be taken down, and we will get you the desired mount quickly.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Red Proto-Drake Mount
⏳ Start: 30 min.

Tons of dungeons will be completed on heroic difficulty and we will deliver a nice mount to your collection.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Plagued Proto-Drake Mount
⏳ Start: 30 min.

Numerous runs of Naxxramas will be completed and get you this mount quickly.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Green Proto-Drake Mount
⏳ Start: 30 min.

Tons of gold for each Mysterious egg, insane mount, and exalted reputation for faction obtained.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Blue Proto-Drake Mount
⏳ Start: 30 min.

Ruthless Skadi will be destroyed and for you, Blue-Proto drake mount obtained easy.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Black Proto-Drake Mount
⏳ Start: 30 min.

Insane mount obtained by a multiply raid completion with our excellent service.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Grand Black War Mammoth
⏳ Start: 30 min.

Obtain this mount now without putting any effort into it. Let us complete the Vault of Archavon raid dozens of times and collect loot.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Twilight Drake Mount
⏳ Start: 30 min.

Unlock a great flying mount by defeating one of the most difficult WoW bosses.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Black Drake Mount
⏳ Start: 30 min.

Quickly get this amazing unique mount as well as tons of other additional loot as a bonus.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Silver Covenant
⏳ Start: 30 min.

Easy to achieve reputation, dozens of unlocked items and mounts.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-reputations
The Sunreavers
⏳ Start: 30 min.

Awesome opportunity to unlock tons of achievements, and mounts and gain the character’s reputation level.

Go to the pagewow-wrath-of-the-lich-king wotlk-reputations
Frenzyheart Tribe
⏳ Start: 30 min.

We will get you several challenging gears, reputation lvl, and epic trinkets of an exalted reputation.

Go to the page03. HOTwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-reputations
The Oracles
⏳ Start: 30 min.

Gain the Mysterious Egg on Revered, desired reputation level, and chances to get the green proto-drake now.

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-reputations
The Taunka
⏳ Start: 30 min.

Fast & easy gaining reputation level without putting any effort into it.

Go to the page01. A offerswow-wrath-of-the-lich-king wotlk-reputations
The Warsong Offensive
⏳ Start: 30 min.

Wanted reputation level achieved and leveled up Horde Expedition faction too.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-reputations
Valiance Expedition
⏳ Start: 30 min.

Level up in the Alliance Vanguard now with our great service for reputation leveling.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-reputations
The Frostborn
⏳ Start: 30 min.

A high level of the FrostBorn reputation will be achieved, and even more XPs.

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-reputations
Explorers League
⏳ Start: 30 min.

The chosen level of Explorers League reputation gained and Alliance Vanguard reputation too.

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-reputations
The Wyrmrest Accord
⏳ Start: 30 min.

The Wyrmrest Accord reputation is achieved and you will unlock the unique Red Dragon mount.

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-reputations
The Sons of Hodir
⏳ Start: 30 min.

Aquire desired level of reputation for your character and get access to some of the legendary inscriptions.

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-reputations
The Kalu'ak
⏳ Start: 30 min.

Obtain an adorable penguin companion and a high reputation level to get to the Mastercraft.

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-reputations
Knights of The Ebon Blade
⏳ Start: 30 min.

Gaining insane unique designs with a nice reputation level quickly.

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-reputations
Kirin Tor
⏳ Start: 30 min.

One of the best level of items guaranteed and a nice reputation level too.

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-reputations
Horde Expedition
⏳ Start: 30 min.

Top weapons are unlocked as well as new recipes. With that being said, we will get you a high level.

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-reputations
Argent Crusade
⏳ Start: 30 min.

Let us get you the desired reputation level and unique gear, armor, and patterns.

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-reputations
Fishing 1-450
⏳ Start: 30 min.

Get more and more fish! Use for cooking, obtain rare resources!

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-professions
First Aid 1-450
⏳ Start: 30 min.

We all need some medicine. Must have for player versus player, good for pve also

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-professions
Cooking 1-450
⏳ Start: 30 min.

Have you ever wondered waht should you do with all this meat and other things from mobs?
Cook it! Get Buffs!

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-professions
Skinning 1-450
⏳ Start: 30 min.

Every time you kill the mob – gather resources from it! Good for gold making

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-professions
Mining 1-450
⏳ Start: 30 min.

Mining is fun, but more fun is reaching the cap level of this skill. Quickly do it by ordering this service and get the gather ores ability.

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-professions
Herbalism 1-450
⏳ Start: 30 min.

Just by gathering herbs, you can obtain tons of gold if your Herbalism skill level is high enough. Achieve it with this perfect service.

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-professions
Tailoring 1-450
⏳ Start: 30 min.

Insane ability to craft any mount such as flying Carpet. Gained level of the Tailoring will be delivered in time without you putting any effort into it.

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-professions
Jewelcrafting 1-450
⏳ Start: 30 min.

Any chosen level of this incredible profession will be provided. Chances to make gold by creating gem slots for each class.

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-professions
Leatherworking 1-450
⏳ Start: 30 min.

The skill of the Leatherworking profession will be leveled to the cap of it. A vast amount of gold will be given to creating the equipment pieces.

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-professions
Engineering 1-450
⏳ Start: 30 min.

Option of the capability to make epic googles for any class, mounts, great tools, and more! Option to pick either Golin or Gnomish now.

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-professions
Blacksmithing 1-450
⏳ Start: 30 min.

The capability to choose between two blacksmith variations. Extra slots are added to your gear as well as leveling for the Blacksmithing.

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-professions
Enchanting 1-450
⏳ Start: 30 min.

The level of enchanting is now achievable as easy as never. Obtain some of the nice weapons and items as well as enchant rings.

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-professions
Inscription 1-450
⏳ Start: 30 min.

Unlock the capability to make glyphs, scrolls, and vellums. Even more, items are craftable.

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-professions
Wintergrasp
⏳ Start: 30 min.

Be rewarded with the desired number of Marks of Honor. Aquire some of the PvP achievements.

Go to the page00. Featuredwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-pvp
PvP Coaching
⏳ Start: 30 min.

Fantastic coaching for regular players or beginners. Even for professionals that will do, you will receive tons of knowledge about PvP.

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-pvp
Honor Farm
⏳ Start: 30 min.

Available on all Servers and Factions. You can buy arena four gear equal to ~T6. Get your power now! Express start

Go to the page06. This Patch offerswow-wrath-of-the-lich-king wotlk-pvp
🔥 Gladiator Achievement
⏳ Start: 30 min.

Guaranteed title and mount

Go to the page01. A offerswow-wrath-of-the-lich-king wotlk-pvp wotlk-achievements wotlk-titles
WotLK Arena 5v5
⏳ Start: 30 min.

Obtain the desired PvP rating fast without putting any effort into it. Not only that, but reach the high-level PvP class set rewards.

Go to the page01. A offerswow-wrath-of-the-lich-king wotlk-pvp
Arena 2v2
⏳ Start: 30 min.

Excellent opportunity to unlock the first class set for PvP phase and go on a high Arena ranks.

Go to the page01. A offerswow-wrath-of-the-lich-king wotlk-pvp
Arena 3v3
⏳ Start: 30 min.

Get the awesome PVP Class set right now in the first phases, and reach the high rank for 3v3 Arena.

Go to the page01. A offerswow-wrath-of-the-lich-king wotlk-pvp
The Culling of Stratholme
⏳ Start: 30 min.

Tons of loots waiting for you here; obtain them by ordering the service. Achieve the completion of the dungeon and get achievements.

Go to the page06. This Patch offers, defaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-dungeons
The Forge of Souls
⏳ Start: 30 min.

Our professionals will get you the quality completion of the dungeon by getting you the Forge of Souls achievement and many other rewards.

Go to the pagewow-wrath-of-the-lich-king wotlk-dungeons
Utgarde Pinnacle
⏳ Start: 30 min.

Utgarde Pinnacle achievement obtained guaranteed as well as other related achievements for completing this insane dungeon.

Go to the pagewow-wrath-of-the-lich-king wotlk-dungeons
The Oculus
⏳ Start: 30 min.

An excellent opportunity to obtain dozens of rewards and get through an entire dungeon.

Go to the pagewow-wrath-of-the-lich-king wotlk-dungeons
Halls of Lightning
⏳ Start: 30 min.

Exclusive achievement obtained, perfect completion of dungeon, and chances to receive a nice item.

Go to the pagewow-wrath-of-the-lich-king wotlk-dungeons
Halls of Stone
⏳ Start: 30 min.

Insane option for you to go throught this dungeon without putting any effort. Obtain items now quickly.

Go to the pagewow-wrath-of-the-lich-king wotlk-dungeons
Gundrak
⏳ Start: 30 min.

Gundrak achievement obtained with an insane level of gear and entire dungeon completion fast.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-dungeons
The Violet Hold
⏳ Start: 30 min.

Unlock access to the Violed Hold now and complete it fast to get tons of items and XPs.

Go to the pagewow-wrath-of-the-lich-king wotlk-dungeons
Drak'tharon Keep
⏳ Start: 30 min.

Nice sweeping of the bosses, chances to get the 177-level gear, and fulfilled dungeon/achievement.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-dungeons
The Nexus Run
⏳ Start: 30 min.

A full Nexus dungeon will be completed on both normal & heroic difficulties to get you a lot of rewards.

Go to the pagewow-wrath-of-the-lich-king wotlk-dungeons
Ahn'kahet: The Old Kingdom
⏳ Start: 30 min.

Both difficulties option for this service, get as many rewards as possible by completing an entire dungeon.

Go to the pagewow-wrath-of-the-lich-king wotlk-dungeons
Azjol-Nerub
⏳ Start: 30 min.

Defeating all of the bosses in the Azjol-Nerub dungeon, obtaining related achievements and tons of other loot.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-dungeons
Utgarde Keep
⏳ Start: 30 min.

Completing deadly dungeon Ultgarde Keep getting you the achievement and chances to get the high-level gear of 155.

Go to the pagewow-wrath-of-the-lich-king wotlk-dungeons
Eye of Eternity
⏳ Start: 30 min.

Malygos boss will be destroyed! We will get you through an entire raid. Chance to get insane mounts and more loot.

Go to the pagewow-wrath-of-the-lich-king wotlk-raids
Obsidian Sanctum
⏳ Start: 30 min.

An entire raid run will be perfectly completed; you will have chances to obtain nice mounts.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-raids
Naxxramas Runs
⏳ Start: 30 min.

Many unique raid-related achievements, full raid completed, and the possibility of getting the tier-seven gear.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-raids
Vault of Archavon Runs
⏳ Start: 30 min.

Best completion of this raid from our professionals and some high-level items and achievements obtained.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-raids
Shadowmourne
⏳ Start: 30 min.

Get a high-level weapon, unique mount, and legendary teleport.

Go to the page06. This Patch offerswow-wrath-of-the-lich-king wotlk-gearing wotlk-legendary-items
Arena Gearing
⏳ Start: 30 min.

Awesome leveling for PvP Arena up to 2200. Obtain the best gear possible for PvP.

Go to the page00. Featuredwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-gearing wotlk-pvp
Alchemy 1-450
⏳ Start: 30 min.

Gain your Ahchemy level now, and obtain unique abilities to craft stuff. Power your character with Mixology; get the Alchemy branch.

Go to the page02. BlackFridaywow-wrath-of-the-lich-king wotlk-professions
Black War Bear Mount
⏳ Start: 30 min.

Cool-looking bear mount obtained & achievements fast!

Go to the page00. Featuredwotlk-leveling wow-wrath-of-the-lich-king wotlk-mounts
Alliance Vanguard
⏳ Start: 30 min.

Some rare gear sets, weapons, armor, heirlooms, new recipes, and finally, great reputation lvl can be accessible now and quickly.

Go to the page02. BlackFridaywotlk-leveling wow-wrath-of-the-lich-king wotlk-reputations
Glory of The Hero Achievement
⏳ Start: 30 min.

We will get you this achievement, complete tons of dungeons, and get you a unique dragon mount.

Go to the pagedefaultwotlk-leveling wow-wrath-of-the-lich-king wotlk-dungeons wotlk-achievements
Death Knight Leveling
⏳ Start: 30 min.

Reach the cap level of your Death Knight class now. Get the completion of tons of quests, and obtain achievement.

Go to the page02. BlackFridaywotlk-leveling wow-wrath-of-the-lich-king
1-80 Dungeons Leveling
⏳ Start: 30 min.

Get 1-80 super fast using leveling only in dungeons. Additional reputation rewards are included. Express start.

Go to the page02. BlackFridaywotlk-leveling wow-wrath-of-the-lich-king wotlk-dungeons
Pre Raid Gearing
⏳ Start: 30 min.

Achieve the desired pre-raid geat with the cap level, 3000 GearScore XPs, and completion of tons of dungeons for both difficulties.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-gearing wotlk-raid-gear
TitlesGo to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king
Mounts

Insane unique good-looking mounts waiting for you to obtain them now and here!

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king
ReputationsGo to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king
ProfessionsGo to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king
Buy Gold
⏳ Delivery time: 1 hour

Gold is important, so get it as easy as possible by now. Obtain the desired amount of it ASAP.

Go to the page00. Featuredwotlk-gold wow-wrath-of-the-lich-king
Tier Sets
⏳ Start: 30 min.

Awesome opportunity to wear the T-7 gear set, unlocked high-level sets, achievements that are related to the raid completion, and more.

Go to the pagedefaultwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-gearing wotlk-raid-gear
Gear Boost
⏳ Start: 30 min.

Get the parts of a 187-level gear and score up to 2900. Additionally, with epic quality, scores and levels are even higher. Get an entire set of strong gear.

Go to the page00. Featuredwow-wrath-of-the-lich-king wotlk-gearing wotlk-item-level
Prepare your Death Knight
⏳ Start: 30 min.

Favorite Death Knight Class 55-70 power leveling. Custom options to add, like professions, gear, and so on. Express start.

Go to the page02. BlackFridaytbc-power-leveling wow-wrath-of-the-lich-king wotlk-power-leveling tbc-wotlk-preparation wow-the-burning-crusade-services
1-80 Leveling
⏳ Start: 30 min.

Reach 1-80 as soon as possible. Express start. 24 Hours farm available.

Go to the page00. Featuredwotlk-leveling wow-wrath-of-the-lich-king wotlk-power-leveling

Tại sao bạn nên mua WOTLK Classic Bo boost từ Husky?

Khi WOTLK Classic ra mắt, nhiều người sẽ quay lại game để trải nghiệm lại. Rất nhiều tính năng mới sẽ được thêm vào như:

 • Thành tích
 • Tiêu đề
 • Đồ chơi
 • Giá treo

Vì vậy, nhiều mặt hàng để có được. Tuy nhiên, đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, và đối với cả người chơi mới và cũ, không thể đơn giản là tỏa sáng vào cuối trận. Và đó là lý do tại sao bạn nên mua WOTLK Carry Services từ Huskyboost.

Chúng tôi có hơn 50000 tên lửa đẩy trong các hội nghị của mình và rất nhiều người đã chơi Wrath of the Lick King 15 năm trước. Họ đã học trò chơi này và biết mọi thứ. Sử dụng kinh nghiệm của họ, và tiết kiệm thời gian của bạn.

WoW Classic: WOTLK Boost Services

Ưu điểm của việc mua Dịch vụ Cổ điển của Lich King

Mọi Khách hàng mới lần đầu khám phá trang web của chúng tôi đều thắc mắc tại sao họ nên sử dụng Huskyboost thay vì các đối thủ cạnh tranh. Có rất nhiều lý do để ở lại với dịch vụ thúc đẩy của chúng tôi, và hãy để tôi cho bạn biết những lý do quan trọng nhất:

 1. Chúng tôi có hỗ trợ thực tế 24 giờ. Nhân viên của chúng tôi sẽ luôn bên bạn cho dù có chuyện gì xảy ra.
 2. Chúng tôi là số 1 thế giới theo Xếp hạng của Trustpilot trong Cửa hàng trò chơi, Nhà cung cấp dịch vụ trò chơi, Cửa hàng sở thích và Cửa hàng trò chơi điện tử.
 3. Đảm bảo Giá Tốt nhất. Thông thường, giá của chúng tôi thấp hơn ~ 20% so với bất kỳ công ty nào trên thị trường google.
 4. Chúng tôi cung cấp Dịch vụ WOTLK trên bất kỳ khu vực và máy chủ nào.
 5. Bạn luôn có thể yêu cầu dịch vụ tùy chỉnh – chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất một cách nhanh chóng.
 6. Tên lửa đẩy của chúng tôi tôn trọng lịch trình của bạn và có thể phát khi bạn ngủ hoặc làm việc. Vì vậy, việc tăng cường sẽ không làm gián đoạn quá trình chơi game của bạn.
 7. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ đột kích tự phát từ khi bắt đầu WOTLK.
 8. Chúng tôi có rất nhiều ưu điểm. Những người chơi đã sẵn sàng bắt đầu ngay bây giờ (thông thường, tất cả các đơn đặt hàng sẽ bắt đầu trong vòng 1 giờ kể từ khi thanh toán)

WoW Classic: danh sách Dịch vụ tăng cường WOTLK

Tất cả chúng ta đều phải hiểu rằng chơi mọi MMO, đặc biệt là WOTLK, sẽ rất tốn thời gian. Hãy sẵn sàng đối mặt với hàng trăm giờ mài giũa nếu bạn muốn trở thành người giỏi trong trận đấu cuối cùng. Huskyboost cung cấp một danh sách khổng lồ các sản phẩm độc đáo (nhân tiện, với giá tốt nhất trên thế giới) sẽ giúp cả người chơi mới và cũ tiết kiệm thời gian và mạnh mẽ. Hãy kiểm tra một số trong số chúng phổ biến nhất:

 • Nâng cấp ký tự 1-80 là tùy chọn đầu tiên. Mọi Phạm vi tùy chỉnh bắt đầu ngay sau khi máy chủ hoạt động và hơn thế nữa.
 • Xếp hạng đấu trường PvP, danh hiệu Đấu sĩ và thú cưỡi.
 • Mọi hành động mang, tự chơi hoặc thử nghiệm trong hầm ngục.
 • Dịch vụ Thực hiện Đột kích chuyên nghiệp, với giao dịch chiến lợi phẩm.
 • Cân bằng công suất thông thường hàng ngày
 • Trang trại danh tiếng – chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả các phe phái trong trò chơi.
 • Danh hiệu và Thành tích

WoW Classic: WOTLK Boost Services

Những thay đổi về bản vá tăng cường cổ điển của Lich King.

Là một người không bao giờ thực sự thích thú với những thứ tai họa hoặc xác sống, tất cả các khu vực xác sống trong trò chơi luôn là nơi tôi ít yêu thích nhất. Nhưng ngay cả như vậy, cuối cùng tôi vẫn yêu mọi khu vực đơn lẻ ở Northrend. Mỗi khu vực có vẻ đẹp độc đáo của nó, và bạn cũng có được sự tương phản của thiên nhiên tươi đẹp ở Grisly Hills và cuộc xâm lược đầy rẫy ở Icecrown. Nhìn chung, đây có thể là sáo ngữ, nhưng âm nhạc rất tuyệt! Là một người đã lên cấp nhiều lần vào thời điểm đó, tôi cũng đã hoàn thành mọi nhiệm vụ nhiều lần và tôi thực sự yêu thích cảm giác của các trung tâm và câu chuyện trong mỗi khu vực. Và thậm chí đừng khiến tôi bắt đầu với niềm vui được cung cấp các phần mềm tăng cường trong WotLK cho tất cả những người thích WoW Classic.

Những thay đổi làm cho addon này trở thành tốt nhất trong WoW

Đó là một sự mở rộng tuyệt vời từ đầu cho đến cuối. Bạn có nhân vật phản diện và nhân vật chính hoàn hảo của câu chuyện. Rõ ràng ai là nhân vật phản diện khi bạn được giới thiệu với Lich King và tai họa trên khắp Northrend khá sớm. Chỉ đơn giản là thực hiện một số nhiệm vụ, rõ ràng là bạn sẽ phải đối đầu với kẻ phản diện theo một cách nào đó, hình dạng hoặc hình dạng và bạn sẽ đóng một vai trò trong việc thanh tẩy Azeroth khỏi tai họa đó. Việc san lấp mặt bằng trong cảnh quan của Northrend thật tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu bạn không thích khung cảnh đó trong WotLK, hãy mua đồ mang theo để bỏ qua phần này của WoW Classic.

Chuyên môn kép cho tất cả các Lớp trong WOTLK

Trên hết,chúng tôi cũng có chuyên môn tài năng kép được mong đợi từ lâu, cho phép người chơi có hai cây tài năng đang hoạt động mà họ có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các bên. Bạn sẽ không phải chi vàng và làm lại tài năng của mình mỗi khi chuyển sang thông số kỹ thuật khác so với các bản vá trước đó, nơi chỉ có một số nội dung trò chơi cuối, chủ yếu là đột kích và các ngục tối anh hùng khó thực tế cho người chơi bình thường.

Công cụ tìm nhóm và dungeon tăng độ khó giảm.

Các nhà phát triển đã lắng nghe phản hồi của người chơi về độ khó của các ngục tối anh hùng. Họ đã giúp họ hoàn thành dễ dàng hơn rất nhiều đồng thời cho phép họ tiếp cận dễ dàng hơn nhiều thông qua hệ thống công cụ tìm hầm ngục tự động, khiến chúng thậm chí còn đáng thưởng hơn. Khi xếp hàng mua chúng, bạn cũng nhận được một vài viên pin, có thể dùng để mua các thiết bị chất lượng của cuộc đột kích sau khi bạn thu thập đủ huy hiệu. Các dịch vụ tăng cường WotLK chắc chắn sẽ làm lu mờ các dịch vụ cho các bản cập nhật cổ điển WoW trước đó.

Tất cả những điều này đã được nói, bản mở rộng này đã giới thiệu một lối chơi thân thiện với đời thường hơn nhiều so với trước đây. Nó cho phép nhiều người hơn trải nghiệm nhiều hơn những gì mà trò chơi kết thúc mang lại. Các anh hùng trở nên dễ tiếp cận hơn nhiều. Xe tăng có một triệu phần trăm hệ số đe dọa nên không thể để mất một mối đe dọa, vì vậy bạn không cần phải xây dựng nguy cơ của mình. Bạn có thể tồn tại nhiều lần kéo quá khổ hơn vì bản chất nội dung dễ dàng hơn. Đột kích cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trên thực tế, ở lần ra mắt bản mở rộng ban đầu, tất cả nội dung đột kích có sẵn đã bị xóa trong vòng 66 giờ. Sự kiện đó đã giới thiệu cho chúng ta cái mà ngày nay chúng ta gọi là cuộc đua thế giới đầu tiên và một phương pháp vượt tốc độ.

WoW Classic: WOTLK Boost Services

Heirlooms – Dễ dàng san lấp mặt bằng năng lượng cho alts

Bản mở rộng đã giới thiệu cho chúng ta những vật gia truyền, những trang bị mà bạn có thể gửi cho nhân vật mà bạn định lên cấp để làm điều đó nhanh hơn. Những vật gia truyền này đi kèm với phần thưởng kinh nghiệm cố định và các chỉ số của chúng như sức khỏe, áo giáp, sự nhanh nhẹn, sức mạnh và trí tuệ mở rộng khi bạn lên cấp. Bạn không phải lo lắng về việc đuổi theo thiết bị trong khi lên cấp, vì vật gia truyền của bạn sẽ luôn có liên quan. Điều này làm cho việc tìm kiếm và lên cấp nhanh hơn và dễ dàng hơn rất nhiều.

PvE tuyệt vời & amp; Cân bằng lớp PvP

Các nhà phát triển đã có nhiều năm lắng nghe người chơi phản hồi và điều chỉnh các lớp để hoàn thiện cho PVE và PVP. Nó không hoàn hảo, nhưng nó đã gần đến. Giả sử bạn xem xét sự mất cân bằng của lớp đối với PVE và PVP trong trò chơi gốc và sau đó so sánh với bản mở rộng thứ hai. Cái thứ hai là một phiên bản cải tiến nhiều của cổ điển ở khía cạnh đó. Theo ý kiến ​​của tôi, Wrath of the Lich King cải thiện hơn nữa, điều này thể hiện trong các dịch vụ mang theo WoW Classic có sẵn để mọi người mua. Mặc dù nó ra mắt với một lớp anh hùng mới, nhưng nó vẫn hơi quá sức và cần phải giảm một vài lần trong bản mở rộng.

Bản cập nhật Wrath of the Lich King lên WoW Classic sẽ khiến trò chơi và các dịch vụ thúc đẩy của nó nở rộ hơn bao giờ hết. Liệu nó có cứu MMO và mang lại vinh quang cho nó? Chỉ có thời gian mới hiển thị. Nhưng hiện tại, hãy thoải mái duyệt qua cửa hàng tăng cường WoW của chúng tôi và có thể chọn thứ gì đó cho phiên bản bán lẻ cho đến khi chúng ta gặp lại nhau. Từ biệt.